.:  لیست تورهای طبیعت گردی و ورزشی سال 89 :.
قیمت
خدمات
گشت
مدت تور
تاریخ اجرا
عنوان تور
ردیف
90,000 صبحانه ، ناهار، شام ---- 2 روزه 28مرداد جنگل درفک 1
120,000 صبحانه ، ناهار، شام ---- 2 روزه 19 شهریور جنگل لاویج 2
کلیه تورهای فوق برای گروه های 15 و 30 نفره بصورت اختصاصی در تاریخ پیشنهادی برگزار می گردد
 
داشتن کلاه ، دستکش و عینک دوچرخه سواری الزامی است
تمامی نفرات اعم از مبتدی؛ حرفه ای؛ نیمه حرفه ای میتوانند در این برنامه ها شرکت کنند . در تمامی طول میسر دوچرخه سواری وسیله نقلیه به صورت پشتیبان همراه گروه می آید ؛ نفراتی که احساس خستگی نمودند ادامه مسیر را با ماشین همراه گروه می آیند؛ پس علاقه مندان با هر مقدار توانایی میتوانند در این برنامه ها شرکت کنند
 
جهت اطلاعات بیشتر با آژانس پردیسان تماس بگیرید.
88665630 آقای محمدی 09123399953