.:  لیست تورهای داخلی نوروز 1392 :.
قیمت
خدمات
گشت
مدت
تاریخ اجرا
عنوان تور
ردیف
تماس صبحانه ، نهار ،شام پارگ ملي گلستان خالد نبي 3 روزه 7 فروردین بوم كلبه تركمن 1
تماس صبحانه ، نهار ،شام پارگ ملي گلستان خالد نبي 3 روزه 11 فروردین بوم کلبه ترکمن 2
تماس صبحانه ، نهار ،شام ده سلم   نهوندان    فردوس  بيرجند 4 روزه 6و10 فروردین بیرجند 3
تماس صبحانه ، شام نوار ساحلي جنوبي 8 روزه 6 فروردین دوچرخه سواری 4
جهت اطلاعات بیشتر با آژانس پردیسان تماس بگیرید- 66439570- 66431270,2
 
توضیحات
جهت اطلاعات بیشتر با آژانس پردیسان تماس بگیرید.